Vilket Bristav-nummer har ?

Anneli Alhankos Bristav-nummer är

2

Anneli Alhanko
var med i avsnittet 167
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anneli Alhankos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet