Vilket Bristav-nummer har ?

Annahita Yazdis Bristav-nummer är

3

Annahita Yazdi
var med i avsnittet #13
i podden Under huden med Kakan Hermansson med
Kakan Hermansson

Kakan Hermansson
var med i avsnittet #40
i podden Under huden med Kakan Hermansson med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annahita Yazdis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet