Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Johansson (forskare)s Bristav-nummer är

4

Anna Johansson (forskare)
var med i avsnittet #6 Forskaren Anna Johansson kartlägger genetiken hos höns och får
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40 Mammutens återkomst
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 195
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anna Johansson (forskare)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym