Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Bäséns Bristav-nummer är

2

Anna Bäsén
var med i avsnittet 27
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anna Bäséns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym