Vilket Bristav-nummer har ?

Ann-Sofie Lundins Bristav-nummer är

3

Ann-Sofie Lundin
var med i avsnittet 33
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 54
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ann-Sofie Lundins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet