Vilket Bristav-nummer har ?

Anette Liljeros Bristav-nummer är

3

Anette Liljeros
var med i avsnittet 4
i podden TV med Luuk med
Kristian Luuk

Kristian Luuk
var med i avsnittet Special 5
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anette Liljeros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym