Vilket Bristav-nummer har ?

Ane Bruns Bristav-nummer är

3

Ane Brun
var med i avsnittet Vi drar till månen!
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet The Cuckoo’s Nest
i podden Nordmark Pod med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ane Bruns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym