Vilket Bristav-nummer har ?

Andrew Delmans Bristav-nummer är

1

Andrew Delman
var med i avsnittet 252
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andrew Delmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym