Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Wendins Bristav-nummer är

1

Anders Wendin
var med i avsnittet 10
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Anders Wendins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym