Vilket Bristav-nummer har ?

Anders S. Nilssons Bristav-nummer är

1

Anders S. Nilsson
var med i avsnittet 47
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders S. Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet