Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Palmérs Bristav-nummer är

3

Anders Palmér
var med i avsnittet #17
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Palmérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym