Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Lindbergs Bristav-nummer är

2

Anders Lindberg
var med i avsnittet Avsnitt 29 - Pliktavsnittet
i podden Åsiktskorridoren med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Lindbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym