Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Janssons Bristav-nummer är

2

Anders Jansson
var med i avsnittet #250
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym