Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Janssons Bristav-nummer är

2

Anders Jansson
var med i avsnittet EP100
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 79
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym