Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Häggströms Bristav-nummer är

2

Anders Häggström
var med i avsnittet Avsnitt 38
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Anders Häggströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet