Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Fors Bristav-nummer är

2

Anders Fors
var med i avsnittet Avsnitt 7
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Anders Fors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym