Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Ernizs Bristav-nummer är

2

Anders Erniz
var med i avsnittet Filmpodden #65: Är Olsson med? Oklart!
i podden Filmpodden med
Gustav Larsed

Gustav Larsed
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Anders Ernizs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet