Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Ehrnizs Bristav-nummer är

2

Anders Ehrniz
var med i avsnittet Filmpodden #70: 2016! Svinbra!
i podden Filmpodden med
Gustav Larsed

Gustav Larsed
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Anders Ehrnizs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym