Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Carlbergs Bristav-nummer är

3

Anders Carlberg
var med i avsnittet Kapitel 29
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 320: PRAPP PRAPP! Körv fired
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Carlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym