Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Carlbergs Bristav-nummer är

3

Anders Carlberg
var med i avsnittet Kapitel 29
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 106
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 255
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Carlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym