Vilket Bristav-nummer har ?

Anders "Moneybrother" Wendins Bristav-nummer är

1

Anders "Moneybrother" Wendin
var med i avsnittet 215
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders "Moneybrother" Wendins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet