Vilket Bristav-nummer har ?

Amra Hasanovs Bristav-nummer är

2

Amra Hasanov
var med i avsnittet 24
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Amra Hasanovs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym