Vilket Bristav-nummer har ?

Ami Hallberg Paulis Bristav-nummer är

2

Ami Hallberg Pauli
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Ami Hallberg Paulis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet