Vilket Bristav-nummer har ?

Amanda Lundetegs Bristav-nummer är

4

Amanda Lundeteg
var med i avsnittet #26
i podden Karriärpodden med
Eva Ekedahl

Eva Ekedahl
var med i avsnittet #2
i podden Karriärpodden med
Anna Serner

Anna Serner
var med i avsnittet 187
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Amanda Lundetegs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym