Vilket Bristav-nummer har ?

Alva "Fotbollsflatan" Nilssons Bristav-nummer är

2

Alva "Fotbollsflatan" Nilsson
var med i avsnittet 20
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alva "Fotbollsflatan" Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet