Vilket Bristav-nummer har ?

Aliette Opheims Bristav-nummer är

2

Aliette Opheim
var med i avsnittet #259
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aliette Opheims poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet