Vilket Bristav-nummer har ?

Alice Hollingworths Bristav-nummer är

2

Alice Hollingworth
var med i avsnittet #16
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Alice Hollingworths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym