Vilket Bristav-nummer har ?

Ali Rezas Bristav-nummer är

1

Ali Reza
var med i avsnittet 2016-11-10
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Ali Rezas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym