Vilket Bristav-nummer har ?

Ali Boulalas Bristav-nummer är

3

Ali Boulala
var med i avsnittet 92
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 23
i podden Nemo Möter En Vän med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 288
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ali Boulalas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym