Vilket Bristav-nummer har ?

Aleks Bristav-nummer är

3

Aleks
var med i avsnittet Kapitel 5
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 155
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aleks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym