Vilket Bristav-nummer har ?

Aina Jobys Bristav-nummer är

2

Aina Joby
var med i avsnittet 2 - Aina
i podden Klipp till med
Lisa Krantz

Lisa Krantz
var med i avsnittet 1 - Marja och Petter
i podden Klipp till med
Petter Bristav

Se Aina Jobys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet