Vilket Bristav-nummer har ?

Aina Jobys Bristav-nummer är

2

Aina Joby
var med i avsnittet 2 - Aina
i podden Klipp till med
Adrian Boberg

Adrian Boberg
var med i avsnittet 5 - Petter, Marja och Adrian
i podden Klipp till med
Petter Bristav

Se Aina Jobys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym