Vilket Bristav-nummer har ?

Agneta Sjödins Bristav-nummer är

2

Agneta Sjödin
var med i avsnittet 119
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Agneta Sjödins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet