Vilket Bristav-nummer har ?

Agneta Lagercrantzs Bristav-nummer är

3

Agneta Lagercrantz
var med i avsnittet #15
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Agneta Lagercrantzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym