Vilket Bristav-nummer har ?

Adina Porters Bristav-nummer är

2

Adina Porter
var med i avsnittet 15
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Adina Porters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet