Vilket Bristav-nummer har ?

Adiam Dymotts Bristav-nummer är

2

Adiam Dymott
var med i avsnittet #7
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Adiam Dymotts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet