Vilket Bristav-nummer har ?

Adam Alsings Bristav-nummer är

1

Adam Alsing
var med i avsnittet 73
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Adam Alsings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet