Vilket Bristav-nummer har ?

Aaron Buzas Bristav-nummer är

4

Aaron Buzas
var med i avsnittet "The Underdogs/The Pubertal"
i podden Giftorm med
Axel Lindquist

Axel Lindquist
var med i avsnittet "The Rider"
i podden Giftorm med
Nina Troeng

Nina Troeng
var med i avsnittet 18
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aaron Buzas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym