Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Roos Bristav-nummer är

3

Åsa Roos
var med i avsnittet EP29
i podden Nördigt med
Jonas Berglöf

Jonas Berglöf
var med i avsnittet EP99
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Roos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym