Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Roos Bristav-nummer är

3

Åsa Roos
var med i avsnittet EP29
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP100
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 331: Vasaloppet till Kekistan
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Roos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym