Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Larssons Bristav-nummer är

2

Åsa Larsson
var med i avsnittet 153
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet