Vilket Bristav-nummer har ?

Yens Wahlgrens Bristav-nummer är

2

Yens Wahlgren
var med i avsnittet 35
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 137
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yens Wahlgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet