Vilket Bristav-nummer har ?

Xiuhtezcatl Martinezs Bristav-nummer är

3

Xiuhtezcatl Martinez
var med i avsnittet 52
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Xiuhtezcatl Martinezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym