Vilket Bristav-nummer har ?

Xiuhtezcatl Martinezs Bristav-nummer är

3

Xiuhtezcatl Martinez
var med i avsnittet 52
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Xiuhtezcatl Martinezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym