Vilket Bristav-nummer har ?

William Wennergrens Bristav-nummer är

2

William Wennergren
var med i avsnittet 71
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se William Wennergrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym