Vilket Bristav-nummer har ?

William Spetzs Bristav-nummer är

2

William Spetz
var med i avsnittet #14
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se William Spetzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym