Vilket Bristav-nummer har ?

Valdemar Pusteniks Bristav-nummer är

2

Valdemar Pustenik
var med i avsnittet ep 61
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 310: Gellert Tamas
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Valdemar Pusteniks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet