Vilket Bristav-nummer har ?

Tomas Högbloms Bristav-nummer är

2

Tomas Högblom
var med i avsnittet 14 april
i podden AMK Morgon med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tomas Högbloms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet