Vilket Bristav-nummer har ?

Tomas Högbloms Bristav-nummer är

2

Tomas Högblom
var med i avsnittet 5 november
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tomas Högbloms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym