Vilket Bristav-nummer har ?

Tobias Bjarnebys Bristav-nummer är

2

Tobias Bjarneby
var med i avsnittet 88
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Tobias Bjarnebys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet