Vilket Bristav-nummer har ?

Tina Bergérus Bristav-nummer är

2

Tina Bergérus
var med i avsnittet 26
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Tina Bergérus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet