Vilket Bristav-nummer har ?

Tig Notaros Bristav-nummer är

2

Tig Notaro
var med i avsnittet 8
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tig Notaros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym