Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Wilbachers Bristav-nummer är

2

Thomas Wilbacher
var med i avsnittet 13 januari
i podden AMK Morgon med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 261
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Thomas Wilbachers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym