Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Arnroths Bristav-nummer är

2

Thomas Arnroth
var med i avsnittet 112
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Thomas Arnroths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym