Vilket Bristav-nummer har ?

Syster Sofie O.P.s Bristav-nummer är

3

Syster Sofie O.P.
var med i avsnittet Episod #32: "Stairway to heaven"
i podden Radio Birro med
Marcus Birro

Marcus Birro
var med i avsnittet Episod #5: Motståndsmannen
i podden Radio Birro med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Syster Sofie O.P.s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym