Vilket Bristav-nummer har ?

Sven-Bertil Taubes Bristav-nummer är

2

Sven-Bertil Taube
var med i avsnittet 224
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sven-Bertil Taubes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet